Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Turenki Resorts Oy (y-tunnus 2083168-8 )
Lammintie 219
14200 Turenki
Puh. 0400 536 905

2. Rekisterin nimi
Turenki Resorts Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Turenki Resorts Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden, palveluiden, tuotteiden ja tehtävien hoitaminen, kehittäminen sekä ylläpitäminen.
Lisäksi asiakasrekisterin tarkoituksena on:
- asiakaskohtaisten palveluiden tarjoamisen mahdollistaminen
- mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille
- mielipide- tai markkinatutkimus
- rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen

lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: nimi, puhelinnumero, osoitetiedot
Edellisten lisäksi:
- asiakkaan tilaamien palveluiden ja tuotteiden tilaus- ja sopimustiedot
- evästeiden keräämä tieto asiakkaan käynneistä Turenki Resorts Oy:n verkkosivuilla
- rekisteröidyn päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten sijainnin ilmoittavat paikkatiedot, IP-osoite, selain, selainversio)
- Turenki Resorts Oy:n verkkosivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla sivujen käyttäjä voidaan tunnistaa

edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit

5. Säännönmukaiset tietolähteet
- Asiakkaan luovuttamat tiedot ja asiakkaan päätelaitteesta saatavat tiedot

Turenki Resorts Oy:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Turenki Resorts Oy:n tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan Turenki Resorts Oy:ssä ja sen alihankkijoiden osalta. Rekisteriin pääsevat henkilöt ovat erikseen rajattu Turenki Resorts Oy:ssä ja sen alihankkijoiden keskuudessa. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.